Trädgårdsarbete och andra grönarbeten

Kontakta oss

Oy ViherKeskinen Ab erbjuder alla tjänster från planering till skötsel av färdiga trädgårdar. Företaget satsar på god service, hög standard och noggrannhet i alla arbetsskeden.

Gårds- och trädgårdsdesign

 • Anlägger och restaurerar både nya och gamla gårdar

 • Stenläggning och murar

 • Terasser

 • Staket och pergolor

 • Planteringar, gräsmattor och ängar

 • Dammar

 • Färdiggräs och sedummattor

Gårds- och trädgårdsarbete

 • Skötselklippningar (granhäckar, äppelträd, prydnadsbuskar...)

 • Gräsmattor, också vertikalklippning

 • Rengörning av befintliga stenläggningar

 • Också skötselavtal

Utför konditionsvärdering, fällningar och skötselklippningar av träd transporterar bort ris

 • Flisning

 • Klabbning

 • Stubbfräsning

Oy ViherKeskinen Ab har specialiserat sig på att sätta i skick trädgårdar för festtillfällen och fastighetsförsäljning. Vi levererar och hyr ut tex blomkrukor. Tag kontakt och fråga mer!


Palvelemme myös suomeksi. We provide services also in English.